Akcjonariat

Aktualna struktura własnościowa DataWalk S.A. prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz liczba akcjiudział w kapitale zakładowymliczba głosówudział w ogólnej liczbie głosów
FGP VENTURE sp. z o.o.1 175 00020,86%1 900 00029,88%
Fundusze zarządzane przez Nationale Nederlanden PTE SA707 04412,55%707 04411,12%
pozostali3 750 94466,59%3 750 94459,00%
RAZEM5 632 988100,00%6 357 988100,00%

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Get a live demo