Akcjonariat

Aktualna struktura własnościowa DataWalk S.A. prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

FGP VENTURE sp. z o.o.

1 175 000 1 900 000 22,89% 32,43%

Fundusze zarządzane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

400 000 400 000 7,79%

6,83%

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

304 146 304 146 5,93% 5,19%

Pozostali

3 253 842 3 253 842 63,39%

55,55%

Suma 5 132 988 5 857 988 100,00%

100,00%

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Get A Live Demo