Akcjonariat

Aktualna struktura własnościowa DataWalk S.A. prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

FGP VENTURE sp. z o.o.

1 175 0001 900 00022,89%32,43%

Fundusze zarządzane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

400 043400 0437,79%

6,83%

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

304 146304 1465,93%5,19%

Pozostali

3 253 8423 253 84263,39%

55,55%

Suma5 132 9885 857 988100,00%

100,00%

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Get a live demo