Akcjonariat

Aktualna struktura własnościowa DataWalk S.A. prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

FGP VENTURE sp. z o.o.

1 175 000 1 900 000 24,05% 33,86%

Fundusze zarządzane przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

400 000 400 000 8,19%

7,13%

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

304 146 304 146 6,22% 5,42%

Pozostali

3 006 902 3 006 902 61,54%

53,59%

Suma 4 886 048 5 611 048 100,00%

100,00%

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Get A Live Demo
Umów prezentację!

  Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
  X
  Get A Live Demo!
  Form is temporarily not available. Please visit our contact page.
  X
  Get A Live Demo!

   Please note that by submitting you agree to receive messages from DataWalk. You may opt out of receiving further communications at any time. For further information, please see our Privacy Policy
   X