DataWalk: The Palantir Alternative

Autor:
Bob Thomas

DataWalk: Alternatywa dla Palantira


DataWalk jest alternatywą dla Palantira, zapewniającą podobne funkcjonalności, przy znacznie niższych kosztach. DataWalk może z powodzeniem konkurować z amerykańskim gigantem nie tylko pod kątem technologicznym, ale także przez inny model biznesowy i filozofię.

 
 
 
 

Zacznijmy od wyjaśnienia, co oznacza “alternatywa dla Palantira”. W analizie wywiadowczej i dostarczaniu centralnej bazy danych produkt DataWalk jest odpowiednikiem produktu Palantir Gotham. W niektórych specyficznych zastosowaniach (np. wykorzystania machine learningu), DataWalk świetnie się sprawdzi również jako alternatywa dla Palantir Foundry.

Porównywalne funkcjonalności

Ze względu na swoje funkcjonalności DataWalk jest na pewno jedną z alternatyw dla Palantira jako aplikacja do analizy wywiadowczej. Zarówno Palantir Gotham, jak i DataWalk importują dane z różnych wewnętrznych i zewnętrznych systemów, a następnie scalają je i łączą w jedno repozytorium. Obie aplikacje są zaprojektowane, aby przetwarzać ogromne ilości danych, które mogą być analizowane m.in. za pomocą wizualnych zapytań, analizy powiązań, analizy geoprzestrzennej czy entity extraction. Ponadto obie platformy umożliwiają użytkownikom współpracę w prowadzeniu dochodzeń oraz zapewniają funkcjonalności przydatne nie tylko analitykom, ale także innym użytkownikom w organizacji. Warto wiedzieć:

  • DataWalk to otwarta platforma zaprojektowana, aby płynnie współpracować z innymi systemami zarówno typu upstream, jak i downstream. Chociaż DataWalk może z powodzeniem działać jako jedyny system w organizacji, doskonale sprawdzi się również, jako element wspierający. 
  • DataWalk App Center pozwala, aby modele machine learning, niestandardowe skrypty tworzone zarówno przez DataWalk, jak i partnerów i/lub klientów, a w razie potrzeby także moduły oprogramowania typu open source, mogły być łatwo zintegrowane w DataWalk. 
  • Może się zdarzyć, że jeden system może zaoferować kilka opcji niedostępnych w drugim, ale ogólnie funkcjonalności obu systemów (DataWalk i Palantir Gotham) są porównywalne.

Częste aktualizacje dla wszystkich klientów 

Chociaż DataWalk jest alternatywą dla Palantira, posiada inny model biznesowy. Rozwiązania Palantira mogą wymagać wielu usług, co często wynika z konieczności tworzenia niestandardowego oprogramowania, a to z kolei mocno podnosi cenę. Model biznesowy DataWalk nie koncentruje się na usługach, ale dąży do tego, aby wszyscy klienci czerpali korzyści z rozwoju produktu. DataWalk dostarcza gotowe komercyjne oprogramowanie typu Commercial Off The Shelf (COTS) i pozwala na udostępnianie nowych wersji oprogramowania co dwa, trzy miesiące oraz wprowadzać aktualizacje dla wszystkich klientów. DataWalk to firma produkująca oprogramowanie, która mimo iż świadczy profesjonalne usługi, nie jest firmą usługową.

Znacznie niższe koszty

Nieporównywalnie lżejszy komponent usługowy, w połączeniu z licencjami tańszymi o ok. 75% sprawia*, że DataWalk jest atrakcyjną cenowo alternatywą dla Palantira. W istocie firma dąży do tego, aby cena oferowanych rozwiązań stanowiła ułamek ceny Palantir Gotham.

Bez dramatów

Wokół Palantira jest wiele kontrowersji. Rozważając DataWalk jako jedną z alternatyw dla Palantira, warto podkreślić następujące kwestie: 

  • Analizy i dane należą do naszych klientów, nie do nas. Raporty prasowe sugerowały, że kwestia ta była problematyczna podczas wykorzystywania Palantira przez nowojorską policję**.
  • Wszystkie algorytmy tworzone w DataWalk są transparentne, jeżeli zdecydujesz się na wykonanie scoringu ludzi lub innych obiektów, będzie dokładnie wiadomo, jak wykonano obliczenie.
  • DataWalk nie dostarcza żadnych prywatnych danych. Podobnie jak w przypadku innego oprogramowania, nasi klienci mogą wykorzystać DataWalk do przetwarzania dowolnych danych, jeżeli tylko są one w ich posidaniu. Jednak my nie dostarczamy naszym klientom żadnych prywatnych danych.
  • DataWalk wspiera bezpieczeństwo, utrzymując jakość działania na najwyższym poziomie i zapewniając, że każdy użytkownik widzi jedynie te dane, które do których ma uprawnienia. Informacje prasowe sugerowały, że Departament Policji w Long Beach miał problemy w tym obszarze z Palantirem.***
  • W przypadku Palantir Foundry DataWalk też może być dobrą alternatywą, szczególnie w zakresie wykorzystania machine learning. Tutaj obie platformy oferują informacyjny szkielet, który zapewnia przyspieszony start i lepsze rezultaty przez cały cykl machine learningowy, jednocześnie dostarczając ujednoliconą ontologię dla użytkowników w całej organizacji.

Dla wszystkich klientów, którym podoba się idea technologii przypominającej Palantir, ale bez ponoszenia wysokich kosztów i którzy chcieliby mieć dostęp do nowych wersji bez płacenia za niestandardowe rozwiązania, DataWalk jest atrakcyjnym rozwiązaniem.

------

* Cena za core w przypadku DataWalk zaczyna się od $35K, w przypadku Palantira to $141K (za https://www.gsaadvantage.gov/ref_text/GS35F0086U/0UGS2U.3PU1OL_GS-35F-0086U_PALANTIRTSCS04172019.PDF)

** https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/palantir-contract-dispute-exposes-nypds-lack-transparency

*** https://www.techdirt.com/articles/20170815/14235738007/palantirs-law-enforcement-data-stranglehold-isnt-good-police-policed.shtml

 
Get a live demo