Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024

 
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 10 kwietnia 2024 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. – 28 sierpnia 2024 r.
  • KKwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 15 maja 2024 r.
  • Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 13 listopada 2024 r.
Wszelkie informacje na temat ewentualnej zmiany terminu publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.
 
Get a live demo