Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023

 
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2022 - 13 kwietnia 2023 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. - 6 września 2023 r.
  • Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową - 18 maja 2023 r.
  • Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową - 15 listopada 2023 r.
Wszelkie informacje na temat ewentualnej zmiany terminu publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.

Nadchodzące wydarzenia:

Konferencja wynikowa Q1 2023 | 19 maja 2023

Trigon Investor Week 2023 Summer 14-15 czerwca 2023

Progressive Investor Day - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 20 czerwca 2023

 
Get A Live Demo