Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

 
  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2021 - 27 kwietnia 2022 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
    - 14 września 2022 r.
  • Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową - 24 maja 2022 r.
  • Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową - 22 listopada 2022 r.
Wszelkie informacje na temat ewentualnej zmiany terminu publikacji raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.
 
Get A Live Demo