Nieprawidłowości w procesach zakupowych


Monitorowanie procesów zakupowych i eliminowanie nadużyć.

Nieprawidłowości w procesach zakupowych


Monitorowanie procesów zakupowych i eliminowanie nadużyć.

Nadużycia w procesach zakupowych


DataWalk to narzędzie analityczne upraszczające proces przygotowania danych, łączące wszystkie dane w jednym repozytorium, wyposażone w reguły eksperckie i mechanizmy scoringowe. DataWalk pomaga w wykrywaniu oszustw w procesach zakupach, a także pomaga przyspieszyć dochodzenia badające potencjalne oszustwa.

Łatwe przygotowanie i łączenie wszystkich danych


Kluczowe dane związane z dostawcami, klientami, płatnościami i należnościami mogą znajdować się w różnych systemach, co utrudnia ich uspójnienie, a to znacznie komplikuje wykrywanie i inwestygacje nieprawidłowości w procesach zakupowych. DataWalk eliminuje to wyzwanie, umożliwiając łatwe pobieranie dowolnych danych wewnętrznych, łączenie ich ze sobą, a następnie integrowanie z dowolnymi danymi zewnętrznymi, takimi jak listy sankcji, listy PEP lub usługi subskrypcyjne. DataWalk umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz wszystkich danych za pośrednictwem prostego interfejsu wizualnego. Istnieje również możliwość łatwego łączenia treści specyficznych dla konkretnego nadużycia, takich jak dane rozliczeniowe lub wiadomości e-mail. W przeciwieństwie do innych systemów, DataWalk nie wymaga, uprzedniego czyszczenia danych, ponieważ system może przetwarzać dane w pierwotnym stanie, a następnie umożliwia przekształcanie i czyszczenie danych w razie potrzeby samodzielnie, bez konieczności angażowania IT lub właścicieli danych.

Inteligentne identyfikowanie podmiotów


Brak czystych danych o dostawcach może skutkować zduplikowanymi informacjami i ułatwia oszustom ukrywanie się. DataWalk umożliwia entity resolution poprzez wskazywanie wspólnych atrybutów i podobieństw, które mogą wskazywać na duplikaty w danych. Może mieć to kluczowe znaczenie dla wykrywania oszustw przetargowych. Wykorzystując możliwości machine learning, DataWalk jest w stanie automatycznie rozpoznawać adresy dostawców w różnych formatach, które mogą być pobierane z zewnętrznych źródeł danych i normalizować je w ciągu zaledwie kilku sekund. Można to zrobić natychmiast, bez potrzeby czyszczenia dużych zbiorów danych i bez kontaktu z oryginalnymi rekordami.

Biblioteka edytowalnych predefiniowanych wskaźników


DataWalk udostępnia bibliotekę predefiniowanych wskaźników i scenariuszy oszustw występujących w procesach zakupowych. Pozwala też łatwo modyfikować istniejące reguły lub tworzyć nowe. Wszystko to odbywa się za pomocą intuicyjnego interfejsu wizualnego, który nie wymaga znajomości SQL-a, programowania ani pisania skryptów. DataWalk zapewnia niezwykłą elastyczność w testowaniu nowych hipotez oraz identyfikowaniu podejrzanych wzorców i ukrytych powiązań we wszystkich danych, co znacznie zwiększa możliwości wykrywania nieprawidłowości w procesach zakupowych.

Aktywne wykrywanie oszustw, nieprawidłowości i nadużyć


DataWalk może łączyć wiele reguł i być potężnym system do wykrywania nieprawidłowości w procesach zakupowych, pozwalającym na identyfikację osób, organizacji lub transakcji, które są podejrzane. Umożliwia to inteligentny scoring ryzyka zakupowego oparty na danych z systemów zakupowych i łańcucha dostaw. Otrzymane wyniki można dodatkowo wzbogacić, łącząc reguły/ wskaźniki z algorytmami uczenia maszynowego i grupowania danych (analiza sieci społecznościowych). Możliwość łatwego generowania i kalibrowanie wyników może pomóc w znacznym zmniejszeniu liczby false positives w ciągu tygodni, a nawet dni. Scoring może służyć również do sprawdzania nowych kontrahentów i pracowników wchodzących do grup wysokiego ryzyka.

Przyspieszenie dochodzeń w sprawach związanych z oszustwami w procesie zakupowym


Przyspieszenie dochodzeń w sprawach związanych z oszustwami w procesie zakupowym Zobaczenie wszystkich informacji w kontekście najwyższego scoringu, ludzi o najwyższym poziomie ryzyka oraz takich organizacji i transakcji - łącznie z relacjami i regułami, które wskazują na to ryzyko - umożliwia efektywne dochodzenie w sprawach związanych z oszustwami w procesach zakupowych. DataWalk znacznie przyspiesza prowadzenie takich dochodzeń poprzez udostępnienie funkcjonalności do analiz śledczych, takich jak Foldery (miejsce, w którym można zobaczyć wszystkie informacje np. o osobie lub sprawie) i analizy grafowe (link chart). Analizy grafowe umożliwiają identyfikację ukrytych relacji i wyświetlanie dużych sieci połączonych ze sobą obiektów, co pozwala na szybkie wykrycie wzorców lub anomalii. Analizy grafowe DataWalk są zintegrowane z mapami i wspierane przez analizę szeregów czasowych oraz wizualizację przepływów, a dodatkowo zawierają także heurystykę analizy sieci społecznościowych.

Zautomatyzowane procesy antyfraudowe


Aby jeszcze bardziej ulepszyć wykrywanie oszustw w procesach zakupowych, DataWalk ma wbudowane alerty, które pozwalają na monitorowania wszystkich danych, w tym podejrzanych warunków związanych z wykonawcami, pracownikami, fakturami, propozycjami itp. Alerty można łatwo konfigurować i edytować, a dane są stale skanowane pod kątem wskaźników ryzyka.

Współpraca w czasie rzeczywistym


DataWalk został zaprojektowany jako platforma umożliwiająca współpracę wielu użytkowników na tych samych obiektach, bez synchronizacji danych. Prywatne zbiory danych, połączenia, analizy i pliki można bezproblemowo udostępniać upoważnionym współpracownikom w organizacji. DataWalk umożliwia łatwe udostępnianie komentarzy do spraw, poszczególnych danych lub analiz.

Szybkie rezultaty, niskie koszty


DataWalk pozwala na osiągnięcie pierwszych wyników w ciągu kilku dni, a nie miesięcy lub lat od wdrożenia. Po szybkiej implementacji, daje błyskawiczne wyniki, umożliwiając przejście od pomysłu, przez dodanie danych, scoring, analizę grafową, do ostatecznych wniosków w ciągu kilku minut lub godzin.
Koszt platformy DataWalk to ułamek ceny alternatywnych systemów klasy Enterprise, zarówno przy pierwszym zakupie, jak i przez cały okres użytkowania systemu.

Umów prezentację


Zobacz co potrafi platforma DataWalk

  Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

  Umów prezentację


  Zobacz co potrafi platforma DataWalk

   Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

   Get a live demo