INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W RAMACH MEDIÓW SOŁECZNOŚCIOWYCH

 

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DataWalk S.A. z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 32-33, 50-130 Wrocław (dalej także „DATAWALK” lub „Administrator”). W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 

# Facebook

Jeśli odwiedzasz naszego fanpage’a na Facebooku, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/datawalkplatform/,   Twoje dane przetwarzane są w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage’a Administratora, w szczególności w celu odpowiedzi na relacje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez wskazane aplikacje.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

 

# Youtube

Jeśli odwiedzasz nasz profil na Youtube, dostępny pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC9sL-Z8RvqfF3uxMF04lRmA?view_as=subscriber, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawach prawnych wskazanych powyżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli dokonałeś subskrypcji naszego kanału lub też opublikowałeś swój komentarz pod którymkolwiek z filmów zamieszczonych na naszym kanale.

 

# Twitter

Jeśli odwiedzasz nasz profil na Twitter, dostępny pod adresem https://twitter.com/DataWalk /, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawach prawnych wskazanych powyżej.

 

# Linkedin

Jeśli odwiedzasz nasz profil na Linkedin, dostępny pod adresem https://www.linkedin.com/company/datawalk/, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawach prawnych wskazanych powyżej. Niezależnie:

 • w zależności od aktualnych potrzeb DATAWALK, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz próbować skontaktować się z Tobą za pośrednictwem LinkedIn w celu podjęcia z Tobą współpracy biznesowej (oraz utrzymania takiej współpracy).

Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu DATAWALK. W przypadku zintensyfikowania kontaktu z Tobą oraz ustalenia nowego / zmiany celu przetwarzania (np. wyrażenia przez Ciebie zainteresowania rekrutacją do DATAWALK), podstawa przetwarzania danych może się zmienić, o czym informujemy w ramach naszej Polityki prywatności.

 • jeśli aplikujesz o pracę w DATAWALK lub w toku wymiany korespondencji z Tobą zaproponowaliśmy Ci możliwość zatrudnienia w DATAWALK, Twoje dane przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na zasadach opisanych TUTAJ

 

 1. Współadministrowanie

 

# Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited:


Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych, zgodnie z artykułem 26 RODO, w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage’a Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania danych osobowych na Facebooku dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

# Informacja o współadministrowaniu danych Google Ireland: 

Administrator i Google Ireland (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych, zgodnie z artykułem 26 RODO, w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników profilu Administratora.

Zasady wykorzystania Twoich danych osobowych przez dostawcę serwisu Youtube znajdziesz na stronie: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/.

 

# Informacja o współadministrowaniu danych z LinkedIn Ireland Unlimited Company:

Administrator i LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami Twoich danych, zgodnie z artykułem 26 RODO, w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników profilu Administratora.

Zasady wykorzystania Twoich danych osobowych przez dostawcę serwisu LinkedIn znajdziesz na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

# Informacja o współadministrowaniu danych z Twitter Inc:

Administrator i Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA) są wspólnymi administratorami Twoich danych, zgodnie z artykułem 26 RODO, w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników profilu Administratora.

Zasady wykorzystania Twoich danych osobowych przez dostawcę serwisu Twitter znajdziesz na stronie: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules.  

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy dokonuje Pani/Pan subskrypcji fanpage DATAWALK poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, albo gdy publikuje Pani/Pan swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu w serwisie społecznościowym, a także gdy wysyła Pani/Pan wiadomość.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania profili DATAWALK lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości.

 

 1. Czy przekazujemy komuś dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane właścicielom portali społecznościowych wskazanych w pkt  3 niniejszej klauzuli informacyjnej, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych określonych przez wskazane portale, dostępnych pod adresami, które znajdziesz w pkt 3.

Dane osobowe w drodze umowy (zgodnie z art. 28 RODO) powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z przetwarzaniem danych, w szczególności dostawcom usług IT, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, np. przez okres prowadzenia komunikacji oraz okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji – zgodny z odpowiednimi przepisami prawa.  Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora, przetwarzane za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

 

 1. Przysługujące uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez DATAWALK, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania ich kopii;
 • sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w szczególności, gdy dane osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności, gdy dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania a pracownik wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, możesz skontaktować się z DATAWALK korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych: 

Przysługuje Ci także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DATAWALK (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

 

 

Get a live demo