POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki DATAWALK gromadzi lub w inny sposób przetwarza dane osobowe użytkowników niniejszej strony oraz podczas komunikacji drogą elektroniczną. Odsyła także do informacji na temat przetwarzania przez DATAWALK danych osobowych w celach innych niż komunikacja elektroniczna.

Do niniejszej Polityki prywatności DATAWALK może także odsyłać w stosownych przypadkach w razie zbierania danych osobowych inaczej niż przez stronę www lub podczas komunikacji drogą elektroniczną.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DataWalk S.A. z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 32-33, 50-130 Wrocław (dalej także „DATAWALK” lub „Administrator”). W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

DATAWALK przetwarza Twoje dane osobowe, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, gdy  podasz te informacje, kontaktując się z nami w wybranym celu. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji - DATAWALK korzysta z danych osobowych użytkownika, aby odpowiadać na jego pytania i świadczyć konkretne, wybrane przez niego usługi.

Przetwarzanie odbywa się:

 1. na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 • wyrażanej poprzez podanie danych podczas kontaktu – korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
 • wyrażanej poprzez zapisanie się do newslettera dla inwestora – zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas tej czynności,
 • wyrażanej poprzez wysłanie formularza „umów prezentację” - korzystając z tego formularza, wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych w celu umówienia prezentacji naszego produktu,
 • wyrażanej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkboxa) zgody, np. na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą mailową lub na prowadzenie przez nas marketingu telefonicznego;
 1. jest konieczne do świadczenia usług lub podjęcia działań poprzedzających świadczenie usług na żądanie osoby, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. b RODO) – jeśli kontaktujesz się z DATAWALK, aby skorzystać z naszych usług.

Przetwarzanie może się także odbywać, gdy:

 1. jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DATAWALK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do których zalicza się w szczególności marketing usług własnych, chyba że prawo użytkownika do prywatności ma wobec niego charakter nadrzędny oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń;
 2. użytkownik wyrazi na to zgodę w przypadku innym niż wskazany w pkt a) powyżej (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych

Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia – dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wskazanym w treści zgody lub w niniejszej Polityce Prywatności. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem.

 

 1. Przetwarzanie danych w celach innych niż komunikacja elektroniczna i korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celach innych niż komunikacja elektroniczna i korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą informacyjną dostępną:

 1. TUTAJ – jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem albo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego klienta lub kontrahenta,
 2. TUTAJ – jeśli chcesz się ubiegać o pracę w DATAWALK,
 3. TUTAJ – jeśli chcesz uzyskać informację o przetwarzaniu przez nas danych osobowych w ramach mediów społecznościowych,
 4. TUTAJ – jeśli jesteś naszym akcjonariuszem, pełnomocnikiem akcjonariusza lub inną osobą wykonującą prawa z akcji.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania ze świadczonych przez nas usług i/lub innych funkcjonalności dostępnych na stronie oraz brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

 1. Czy przekazujemy komuś dane osobowe?

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobowych. Dane osobowe, zgodnie z art. 28 RODO, powierzamy w drodze umowy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z przetwarzaniem danych, w szczególności dostawcom usług IT, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

 

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji lub przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z przedmiotu prowadzonej komunikacji (np. przeprowadzenia umówionej prezentacji naszego produktu).  W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, DATAWALK zaprzestanie ich przetwarzania w celu wskazanym w treści zgody lub w niniejszej Polityce Prywatności niezwłocznie po jej odwołaniu.

 

 1. Przysługujące uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez DATAWALK, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania ich kopii;
 • sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w szczególności, gdy dane osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności, gdy dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania a pracownik wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Przysługuje Ci także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DATAWALK (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE - PLIKI COOKIES

Podczas przeglądania serwisu www.datawalk.com („Serwis”), stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.

 

Get a live demo