Walne zgromadzenie

2024.05.29 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 roku. 

uchwaly_podjete_ZWZ_28.06.2024

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 29 maja 2024 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2024 r. („ZWZ”) wraz z projektami uchwał informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - FGP Venture sp. z o.o. („Akcjonariusz”), w trybie art. 401§4 KSH, zgłoszenie projektu uchwały w ramach punktu nr 8 lit. i) porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części.

Projekt_uchwaly_FGP_Venture

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 28 czerwca 2024 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

Jednocześnie, w nawiązaniu do planowanego punktu porządku obrad ws. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, Emitent informuje, iż następujący dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
- Pan Piotr Bindas,
- Pan Grzegorz Dymek,
- Pan Wojciech Dyszy,
wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w nowej kadencji, a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Życiorysy wskazanych powyższej członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://datawalk.pl/wladze-spolki/.

DW_akcje i głosy 2024.pdf
DW_formularz i wzór pełnomocnictwa ZWZ 2024
DW_ogloszenie_ZWZ_2024_wraz_z_procedura_glosowania
DW_projekty_uchwal_ZWZ_2024_wraz_z_uzasadnieniem
DW_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2023
DW_sprawozdanie_z_wynagrodzen_za_2023
DW-RODO-Klauzula-informacyjna-dla-Akcjonariuszy

2023.05.29 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku. 

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

Uchwaly_podjete_ZWZ_27.06.2023

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 27 czerwca 2023 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.  

DW_akcje i głosy 2023.pdf
DW_formularz i wzór pełnomocnictwa ZWZ 2023.pdf
DW_ogloszenie_ZWZ_2023.pdf
DW_opinia_zarzadu_kapital_docelowy.pdf
DW_projekty_uchwal_ZWZ_2023.pdf
DW_raport_z_oceny_sprawozdania_z_wynagrodzen_2022.pdf
DW_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2022.pdf
DW_sprawozdanie_z_wynagrodzen_2022.pdf
DW-RODO-Klauzula-informacyjna-dla-Akcjonariuszy.pdf

2022.06.01 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku. 

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

Uchwaly_podjete_ZWZ_30.06.2022

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.    

DW_Sprawozdanie_z_wynagrodzen_2021

DW_projekty_uchwal_ZWZ_2022

DW_ogloszenie_ZWZ_2022

DW_Sprawozdanie_RN_za_2021

DW_raport_z_oceny_sprawozdania_z_wynagrodzen_za_2021

DW_formularz i wzór pełnomocnictwa_ZWZ_2022

DW_akcje i glosy_2022


 

RODO - Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

2021.06.02 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwały podjęte przez ZWZ 30.06.2021

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.  

Jednocześnie, w nawiązaniu do planowanego punktu porządku obrad ws. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, Emitent informuje, iż wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
- Pana Grzegorza Dymka,
- Pana Wojciecha Dyszego,
- Pana Filipa Paszke,
- Pana Romana Pudełko,
- Pana Rafała Wasilewskiego
wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w nowej kadencji, a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Życiorysy wskazanych powyższej członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://datawalk.com/wladze-spolki/. 

DW_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2019_2020.pdf

DW_ZWZ_2021_projekty_uchwal_z_uzasadnieniem.pdf

DW_ogloszenie_ZWZ_2021.pdf

DW_opinia_zarzadu_kapital_docelowy.pdf

DataWalk_S.A._2019-2020_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf

Sprawozdanie_RN_za_2020.pdf

DW_formularz-i-wzór-pełnomocnictwa_ZWZ_2021.pdf

DW_akcje-i-glosy_2021.pdf


 

RODO - Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

2020.06.03 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.  

Zarząd Spółki informuje, że wobec niezgłoszenia przez Akcjonariuszy Spółki żadnych propozycji dotyczących odwołania członków Rady Nadzorczej, ZWZ postanowiło odstąpić od głosowania w zakresie pkt 8 lit. „l” porządku obrad ZWZ przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - w części dotyczącej odwołania. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.    

Uchwały podjęte przez ZWZ 30.06.2020

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 30 czerwca 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniami

Wzór pełnomocnictwa i instrukcja głosowania ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Opinia Zarządu


 

RODO - Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

2019.05.31 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ ani nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwały podjęte przez ZWZ 28.06.2019

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Ksh, na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniami

Wzór pełnomocnictwa i instrukcja głosowania ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie głosów na dzień zwołania ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2018.07.10 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2018 r. („NWZ”).   Zarząd Spółki informuje, iż NWZ jednomyślnie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał NWZ 06.08.2018  

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału na ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 06 sierpnia 2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o strukturze kapitału zakładowego.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ

Regulamin_Walnego_Zgromadzenia

Tekst_jednolity_Statutu

Projekty_uchwal_NWZ

Proponowane_zmiany_Statutu_NWZ

Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcja_glosowania_NWZ.pdf

Struktura kapitału zakładowego


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2018.06.01 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 28.06.2018

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału na ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o strukturze kapitału zakładowego.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego


 

RODO - Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

2017.06.02 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2017

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2017

Lista akcjonariuszy powyżej 5 proc. ZWZ

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50- 116 Wrocław.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

2016.06.02 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2016

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Struktura kapitału zakładowego

2015.06.03 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29.06.2015

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2015 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 29.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 29.06.2015

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 29.06.2015

2014.06.05 | Ogłoszenie Zarządu Spółki PiLab Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30.06.2014

Zarząd spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 30.06.2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 30.06.2014

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 30.06.2014

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 30.06.2014

2013.05.31 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2013

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 27.06.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 27.06.2013

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.06.2013

2013.03.01 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.03.2013r.

Zarząd spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 marca 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 27.03.2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 27.03.2013

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 27.03.2013

2012.08.10 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 05.09.2012

Zarząd spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 5 września 2012 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

Treść uchwał podjętych na ZWZ/NWZ PiLab SA z dnia 05.09.2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ/NWZ PiLab SA na dzień 05.09.2012

Projekty uchwał ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 05.09.2012

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ/NWZ PiLab SA dnia 05.09.2012

Get a live demo