Ochrona prawno-patentowa wynalazku: „Systemy i metody aplikowania ścieżek wyszukiwania niezależnie od kontekstu biznesowego dla dowolnego kontekstu”.Cel projektu:

– uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku „Systemy i metody aplikowania ścieżek wyszukiwania niezależnie od kontekstu biznesowego dla dowolnego kontekstu”,

– zapewnienie DataWalk S.A. przewagi konkurencyjnej w obszarze zaawansowanych algorytmów do analiz i zarządzania danymi w dużych zbiorach danych.Wartość projektu: 860 400,00 PLN

Wartość dofinansowana: 361 150,00 PLN


Get A Live Demo