Strategia rozwoju

Poza opisanymi czterema etapami rozwoju działalności, Grupa identyfikuje jeszcze Etap 5, w którym zakłada uzyskanie pozycji lidera niszy oraz rentowności netto modelu biznesowego w oparciu o osiągniętą skalę klientów. Ze względu na jego odległość w czasie oraz nieznany wpływ na przedsięwzięcie efektów Etapów 3 i 4, Grupa nie dookreśla czasu realizacji Etapu 5.

 

REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH W 2021 R.

Osiągnięte przychody:

- jednostkowe                                        23 076 tys. zł (+87% r/r)

- skonsolidowane                                  30 780 tys. zł (+96%r/r)

Rozbudowa zespołu:                            +31 FTE (Full Time Equivalents)

Światowej klasy referencje:                łącznie ponad 30 klientów na całym świecie

Ilość patentów USA i EU:                   7 przyznanych, kilkanaście procedowanych

Get a live demo