Zarząd

 

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za działalność operacyjną Spółki oraz Pion Komercjalizacji. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w przeszłości w działalność firm z branży lotnictwa, technologii IT i finansów.

 
 

Krystian Piećko -  Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność Pionu B+R oraz wizję rozwoju technologicznego Spółki. Wyróżniony przez MIT Technology Review prestiżowym tytułem „Innovator under 35”. Twórca technologii zasilającej platformę analityczną DataWalk. Trendsetter, posiada unikalne kompetencje w obszarze zarządzania danymi. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i USA.

 
 

Łukasz Socha - Członek Zarządu

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i księgowości . Zarządzał działami finansowymi takich firm jak UTC Aerospace Systems (CFO), Whirlpool Polska (dyrektor finansowy) a także pracował jako konsultant w Arthur Andersen (dział audytu). Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, ze specjalizacją Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr ustawowy 10831) oraz jest członkiem CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

 

Rada Nadzorcza

 

Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Stockholm University School of Business. Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi.

Doświadczony menadżer od początku życia zawodowego związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną - między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, dyrektor ds. technicznych i rozwoju 2Si S.A., prezes zarządu 2Si Software & Serwis sp. z o.o., dyrektor zarządzający Exorigo sp. z o.o., członek zarządu TELE24 sp. z o.o.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Wojciech Dyszy - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Od 30 czerwca 2014 r. radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalista z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i handlowego. Do sierpnia 2014 r. starszy konsultant podatkowy w kancelarii „Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi” z/s we Wrocławiu. Od sierpnia 2014 r. do grudnia 2017 r. komplementariusz w Kancelarii „Borkowski&Dyszy Tax&Legal Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych spółka komandytowa”. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię prawną.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Filip Paszke - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing oraz Advanced Management Program w IESE Business School. 

W okresie 1999-2012 związany z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym a następnie Domem Maklerskim BZ WBK, gdzie współtworzył zespół sprzedaży instytucjonalnej.

Od 2009 roku pełnił funkcję członka zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK odpowiedzialnego za sprzedaż instytucjonalną, analizy oraz transakcje na rynku kapitałowym.

Od stycznia 2013 r. w Societe Generale Corporate & Investment Banking na stanowisku dyrektora ds. rynków kapitałowych akcji, gdzie był odpowiedzialny za rozwój działalności na tych rynkach, a także za relacje z klientami w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

W latach 2014 - 2019 Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego nadzorujący działalność Grupy PKO BP na rynkach kapitałowych obejmującą usługi dla inwestorów instytucjonalnych oraz detalicznych, analizy, doradztwo transakcyjne dla przedsiębiorstw (ECM, M&A) oraz działalność na rachunek własny Domu Maklerskiego. Od 2018 do 2019 pełnił również rolę Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej PKO BP. Od 2017 roku niezależny członek Rady Giełdy. Od 2020 niezależny członek Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.

W swojej kilkunastoletniej karierze zawodowej brał udział w ponad 80 transakcjach na polskim rynku kapitałowym.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Założyciel oraz wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnych technologii. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi oraz procesem sprzedaży do klientów kluczowych. 1986 – 1999 Koma S.A., członek Zarządu, Prezes Zarządu; 1999 – 2001 Compaq Computer Polska, członek Compaq Management Team; 2001 – 2005 S4E S.A., Prezes Zarządu; 2005 – 2007 Softbank S.A., Dyrektor Handlowy; 2007 – 2017 FU „ROM” Roman Pudełko.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Ola Malm - Członek Rady Nadzorczej

Ola Malm  należy do kadry zarządzającej Feoh Investments UK LLP z siedzibą w Wielkiej Brytanii,  tj. spółki zarządzającej funduszem kapitałowym Feoh Investments.

Ola Malm zajmował wcześniej stanowisko analityka private equity w Blackstone Group, Londyn, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie pozyskiwania, due diligence i przejmowania spółek z różnych sektorów, jak również refinansowaniem i likwidowaniem spółek portfelowych.

Zdobywał również doświadczenie w Boston Consulting Group, London, w m.in. w zakresie strategicznych i operacyjnych analiz, due diligence spółek z różnych branż.

Posiada stopień Master of Business Administration uzyskany na Harvard Business School a także Bachelor of Arts degree uzyskany na Yale University.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Członkowie Komitetu Audytu

 

Roman Pudełko - posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa DataWalk S.A.

Grzegorz Dymek - posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa DataWalk S.A.

Filip Paszke - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

 
Get A Live Demo