Zarząd

 

Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za działalność operacyjną Spółki oraz Pion Komercjalizacji. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w przeszłości w działalność firm z branży lotnictwa, technologii IT i finansów.

 
 

Krystian Piećko -  Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność Pionu B+R oraz wizję rozwoju technologicznego Spółki. Wyróżniony przez MIT Technology Review prestiżowym tytułem „Innovator under 35”. Twórca technologii zasilającej platformę analityczną DataWalk. Trendsetter, posiada unikalne kompetencje w obszarze zarządzania danymi. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i USA.

 
 

Łukasz Socha - Członek Zarządu

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i księgowości . Zarządzał działami finansowymi takich firm jak UTC Aerospace Systems (CFO), Whirlpool Polska (dyrektor finansowy) a także pracował jako konsultant w Arthur Andersen (dział audytu). Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, ze specjalizacją Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr ustawowy 10831) oraz jest członkiem CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

 

Rada Nadzorcza

 

Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Stockholm University School of Business. Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi.

Doświadczony menadżer od początku życia zawodowego związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną - między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, dyrektor ds. technicznych i rozwoju 2Si S.A., prezes zarządu 2Si Software & Serwis sp. z o.o., dyrektor zarządzający Exorigo sp. z o.o., członek zarządu TELE24 sp. z o.o.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Wojciech Dyszy - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Od 30 czerwca 2014 r. radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalista z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i handlowego. Do sierpnia 2014 r. starszy konsultant podatkowy w kancelarii „Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi” z/s we Wrocławiu. Od sierpnia 2014 r. do grudnia 2017 r. komplementariusz w Kancelarii „Borkowski&Dyszy Tax&Legal Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych spółka komandytowa”. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię prawną.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Piotr Bindas - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Biegły Rewident nr 10809. Specjalista z zakresu audytu oraz procesów Due Dilligence. Doświadczenie w finansach zdobywał w Artur Andersen/EY (dział audytu) a następnie Kurt Iversen Baltic Accountants & Consultants/RSM Poland, w której odpowiadał za projekty audytowe oraz due dilligence. Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w firmach z sektora nieruchomości. Posiada doświadczenie we współpracy z funduszami Venture Capital. Niezależny Inwestor.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Założyciel oraz wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnych technologii. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi oraz procesem sprzedaży do klientów kluczowych. 1986 – 1999 Koma S.A., członek Zarządu, Prezes Zarządu; 1999 – 2001 Compaq Computer Polska, członek Compaq Management Team; 2001 – 2005 S4E S.A., Prezes Zarządu; 2005 – 2007 Softbank S.A., Dyrektor Handlowy; 2007 – 2017 FU „ROM” Roman Pudełko.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 
 

Ola Malm - Członek Rady Nadzorczej

Ola Malm  należy do kadry zarządzającej Feoh Investments UK LLP z siedzibą w Wielkiej Brytanii,  tj. spółki zarządzającej funduszem kapitałowym Feoh Investments.

Ola Malm zajmował wcześniej stanowisko analityka private equity w Blackstone Group, Londyn, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie pozyskiwania, due diligence i przejmowania spółek z różnych sektorów, jak również refinansowania i likwidowania spółek portfelowych.

Zdobywał również doświadczenie w Boston Consulting Group, London, w m.in. w zakresie strategicznych i operacyjnych analiz, due diligence spółek z różnych branż.

Posiada stopień Master of Business Administration uzyskany na Harvard Business School a także Bachelor of Arts degree uzyskany na Yale University.

Niezależny członek Rady Nadzorczej.

 

Członkowie Komitetu Audytu

 

Roman Pudełko - posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa DataWalk S.A.

Grzegorz Dymek - posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa DataWalk S.A.

Filip Paszke - posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

 
Get a live demo