Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku: „Systemy i metody oznaczania pojedynczą wartością wyników wielu analiz”.Cel projektu:

– uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku „Systemy i metody oznaczania pojedynczą wartością wyników wielu analiz”,

– celem projektu jest zapewnienie DataWalk S.A. przewagi konkurencyjnej w obszarze zaawansowanych algorytmów do analiz i zarządzania danymi w dużych zbiorach danych.


Wartość projektu: 860 400,00 PLN

Wartość dofinansowana: 361 150,00 PLN


Get a live demo