DataWalk wspiera walkę z koronawirusem (Covid-19)


Zaawansowana analityka i lepsze zarządzanie w czasie pandemii.

DataWalk wspiera walkę z koronawirusem (Covid-19)


Zaawansowana analityka i lepsze zarządzanie w czasie pandemii.

Oprogramowanie wspierające walkę z koronawirusem


Koronawirus rozprzestrzenił się na całym świecie. Departamenty zdrowia, organy ścigania i inne instytucje szukają skutecznych sposobów zatrzymania i złagodzenia jego skutków. Ze względu na różnorodność i skalę danych zbieranych przez różne organizacje, konieczne jest zupełnie inne podejście do analizy. Na tym nowym polu bitwy zminimalizowanie czasu potrzebnego na wdrożenie systemu i wygenerowanie wyników ma krytyczne znaczenie. Podobnie jak możliwość korelowania szybko zmieniających się danych, tak, aby analizy były przeprowadzane w oparciu o aktualne informacje.

Środowisko operacyjne i analityczne dla różnych danych


DataWalk to oprogramowanie analityczne, które umożliwia posiadanie jednego repozytorium, w którym wszystkie wewnętrzne i publiczne dane są widoczne, połączone i dostępne do analizy. Może to obejmować rejestry publiczne, dane pacjentów, raporty o dostawach szczepionek, informacje szpitalne, dostępność sprzętu medycznego, lokalne statystyki dotyczące infekcji, dane demograficzne, dane komórkowe, połączenia z numerami służb ratunkowych, dane wywiadowcze open source (OSINT), bazy danych organów ścigania i inne dane dostarczane przez aplikacje COVID. DataWalk jest oparty na architekturze Big Data, która z łatwością może obsłużyć miliardy rekordów.

Inteligentny scoring umożliwiający precyzyjną priorytetyzację szczepień


Możliwości DataWalk w zakresie analizy Big Data oraz potężny, elastyczny silnik scoringowy (wykorzystujący reguły eksperckie i uczenie maszynowe) umożliwiają identyfikację populacji, dla których dystrybucja szczepionki przeciwko COVID-19 powinna być traktowana priorytetowo. Rozwiązanie DataWalk może nadać priorytet określonym grupom lub lokalizacjom w oparciu o dowolnie pożądane cechy, np. odsetek osób starszych, określone grupy zawodowe (np. pracownicy służby zdrowia), gęstość zaludnienia, grupy ryzyka związane z chorobami współistniejącymi itp.

Proaktywna identyfikacja opóźnień w dystrybucji i w zapasach


Dzięki integracji z systemami monitorującymi dostarczanie szczepionek czy personel medyczny, DataWalk umożliwia identyfikację zasobów niezbędnych do zapewnienia masowej dystrybucji i szczepień całej populacji. System pozwala na identyfikację i reagowanie na pojawiające się braki i wąskie gardła w procesach dystrybucji środków medycznych.

Szybkie testowanie hipotez na aktualnych danych


Ponieważ sytuacja związana z koronawirusem zmienia się bardzo szybko, służby często nie są pewne, co jest możliwe, biorąc pod uwagę dane, do których mają dostęp. Kluczowe analizy za kilka miesięcy mogą być zupełnie inne niż te, które są obecnie potrzebne. Problem komplikuje fakt, iż generowane są nowe dane, które nie były wcześniej używane (np. aplikacje COVID), a istniejące dane mogą wymagać wykorzystania w zupełnie nowy sposób. DataWalk skutecznie wspiera takie sytuacje, zapewniając możliwość szybkiego eksperymentowania z różnymi typami danych oraz analiz by dowiedzieć się, jakie problemy można - lub nie - rozwiązać, biorąc pod uwagę aktualnie dostępne dane.

Automatyczna identyfikacja osób łamiących kwarantannę


DataWalk może wykorzystywać dane z rządowych aplikacji mobilnych oraz inne telekomunikacyjne dane do wyznaczania i monitorowania stref kwarantanny. Następnie można generować alerty i umieszczać je w geolokalizacji za każdym razem, gdy osoba poddana kwarantannie ją opuści. W zależności od tego, do jakich danych służby mają dostęp, DataWalk może umożliwić identyfikację miejsca zamieszkania osoby, a nawet wskazać konkretny numer telefonu i nazwisko osoby, która nie przestrzega kwarantanny.

Przewidywanie epidemii i odpowiedni przydział zasobów medycznych


DataWalk może pomóc zoptymalizować alokację krytycznych zasobów podczas epidemii koronawirusa. Korzystając z uczenia maszynowego, DataWalk pozwala przewidzieć potencjalne obszary wzrostu zakażeń COVID-19 na najbliższe dni, a także ogólne ryzyko niedoboru zasobów medycznych wynikające z przeładowania szpitali. Przy dostępności danych, DataWalk może zidentyfikować potencjalne możliwości optymalnej relokacji zasobów (np. lekarzy, pielęgniarek, respiratorów itp.) tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Identyfikacja stref wysokiego ryzyka


DataWalk umożliwia generowanie map wraz z obliczonym ryzykiem rozprzestrzeniania wirusa dla wybranych obszarów (województwo, powiat, miasto), w oparciu o takie czynniki jak liczba zarażonych osób, liczba osób poddanych kwarantannie oraz wskaźnik infekcji na tym obszarze. Informacje te mogą być wykorzystywane przez służby do przekazywania odpowiednich powiadomień - w czasie zbliżonym do rzeczywistego - osobom, zamieszkującym lub wkraczającym na obszar wysokiego ryzyka. Identyfikacja takich stref może być również pomocna przy ustalaniu priorytetów testowania i ostrzeganiu ratowników o zwiększonym ryzyku.

Szybkie wdrożenie przy minimalnym wsparciu IT


DataWalk sprawdza się tam, gdzie czas jest krytyczny. W przeciwieństwie do innych systemów analitycznych, DataWalk instaluje się w ciągu kilku minut (lokalnie zdalnie lub w chmurze), dane można importować i łączyć w ciągu kilku godzin, a wstępne wyniki otrzymywać w ciągu kilku dni lub nawet wcześniej. DataWalk można go łatwo rozbudować o dodatkowe źródła danych, nowe analizy i use cases. To wszystko można uzyskać przy niewielkim lub zerowym wsparciu IT.

Umów prezentację


Zobacz co potrafi platforma DataWalk

  Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

  Umów prezentację


  Zobacz co potrafi platforma DataWalk

   Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

   Get A Live Demo