Ochrona prawno-patentowa wynalazku “Systemy i metody zarządzania uprawnieniami dostępowymi do elementów bazy danych z wykorzystaniem reguł”.Cel projektu:

– uzyskanie międzynarodowej ochrony prawnej wynalazku „Systemy i metody zarządzania uprawnieniami dostępowymi do elementów bazy danych z wykorzystaniem reguł”,

– celem projektu jest zapewnienie DataWalk S.A. przewagi konkurencyjnej w obszarze zaawansowanych algorytmów do analiz i zarządzania danymi w dużych zbiorach danych.Wartość projektu: 860 400,00 PLN

Wartość dofinansowana: 361 150,00 PLN


Get A Live Demo